Bàsic Cost

Bàsic Cost, gaudeix dels nostres serveis a un cost molt més baix.

Per aquelles comunitats, que tinguin molt poques incidències i hi hagi algun veí que estigui habituat a l’ús d’Internet per fer les gestions de la finca, oferim l’alternativa de poder gaudir d’un servei reduït a un cost molt més baix.

Tot seguit presentem un resum on hi trobarà els serveis que habitualment prestem i els que queden inclosos si es contracta el BÀSIC COST.

Serveis Bàsic cost Tot inclòs
Presència en reunions ordinàries
Presència en reunions extraordinàries No
Liquidació general de comptes i pressupost anual *
Liquidació fons de reserva anual No
Liquidació obres i extres anuals No
Redacció i enviament convocatòries i actes *
Correspondència i notificació d’acords *
Custodia de documentació
Cobraments i/o pagaments quotes Bancari **
Pagament despeses Bancari **
Pressupostos reparacions, tramitació factures *
Tramitació sinistres amb l’ assegurança *
Reclamació morositat No
Contractació serveis i manteniments
Control d’industrials i seguiment d’obres No
Comunicació de la comunitat amb F. Martell *
Visites amb l’administrador
Servei missatgeria No
Reglamentació i obligacions jurídiques No
Ordenances i normatives obligatòries
Consultes legals No
Confecció estadets i rebuts extraordinaris ***
Revisió contractes manteniments No
Propostes de millora de servei No

* només mail.
** i també per notificació, efectiu o taló.
*** amb càrrec comissió bancària.


Altres serveis a concretar preu

  • Contractació empleats per la finca i/o revisió contractes laborals.
  • Tramitació obligacions laborals i jurídiques comunitats.
  • Certificats de Secretari- Administrador.
  • Registre protecció de dades.
  • Reclamació judicial a morosos i seguiment.
  • Tramitació de subvencions per obres.
  • Gestió de lloguers comunitaris.