Clean Service

Retirada de trastos, reparació de desperfectes, revisió d’instal·lacions...

Aquest servei li ofereix la possibilitat de posar al dia els seus immobles resolent-ne qualsevol problema, com ara:

  • Retirada de trastos i brutícia a la deixalleria.
  • Reparació de petits desperfectes de fusteria, electricitat, vidres, feina de paleta i pintura.
  • Revisió d’instal·lacions elèctriques, gas i aigua.
  • Tramitació de butlletins per a les companyies subministradores.
  • Neteja general: escombrar, treure la pols i fregar.
  • Neteges especials moquetes, tapissos, cortines i eliminació d’àcars.
  • Eliminació d’olors en pisos de fumadors o fum per incendi.