Eficiència Energètica

Solucions tècniques pel control del consum elèctric.

És un programa per als edificis, que inclou tres aspectes relacionats amb el món energètic i que ofereix rebaixar les despeses elèctriques i proposa solucions innovadores.

  • Consum elèctric: Mitjançant una valoració dels aparells elèctrics i de la il·luminació de l’edifici, es fa un estudi per substituir els aparells o il·luminaries deficients per d’altres de baix consum amb un anàlisi de la seva rendibilitat econòmica.
  • Espais comuns: En aquelles comunitats que tinguin la possibilitat d’aprofitar les zones comuns per posar plaques solars, es valora l’impacte econòmic que pugui tenir instal·lar-les per l’estalvi en el consum de la comunitat i fins i tot la possible venda de l’excedent elèctric.
  • Connexió per a vehicles elèctrics: Poc a poc la indústria automobilística ha anant comercialitzant més vehicles amb tecnologia elèctrica, per això oferim la possibilitat de fer arribar la connexió a la xarxa elèctrica a cada plaça de pàrquing i així donar la facilitat de recarregar-los sense haver d’anar als punts de connexió que hi posin al carrer.