Martell Lloguer Segur

Martell Lloguer Segur garanteix el cobrament de l'import total del seu lloguer.

És un producte que garanteix el cobrament de l'import total del lloguer mensual, independentment de quan el llogater ho faci efectiu i durant la vigència del contracte d'arrendament exclusiu per a habitatges.

Finques Martell assumeix fins a dotze mensualitats no pagades, a més de les despeses d'advocat i procurador preceptius per efectuar el desnonament per falta de pagament, fins a un màxim de 3.000 €.

Per contractar aquest servei el propietari només haurà d'abonar periòdicament un 3% de la renda anual i adjudicar l'administració de l'immoble a Finques Martell durant la vigència del contracte d'arrendament.

El propietari no ha de fer cap gestió, reclamació, pagament o tràmit més durant el període pactat que normalment correspon a la durada del contracte amb el llogater.