Gestió patimonial

Servei Professional

Equip humà: Integrat per un cap d’àrea, un cap de departament comercial amb un taxador i dos comercials, oficial i auxiliar, i telefonista/recepció.

Experiència adquirida: Quaranta anys al mercat immobiliari gestionant lloguers, formalitzant contractes, traspassos i compravendes.

Formació: L’equip humà rep una constant formació per tal d’adaptar-se als canvis normatius, les modificacions dels sistemes de treball i les noves tecnologies que afecten el nostre entorn de treball.

Gestió integral

Legal: Mitjançant la supervisió i vigilància de les noves normatives estatals, autonòmiques o municipals podem determinar quins aspectes poden afectar a la gestió de lloguers i informar els propietaris de tot allò que els pugui interessa, incloent-hi els aspectes fiscals.

Econòmica: Tractament comptable totalment automatitzat dels moviments de caixa (cobrament de rebuts, pagaments de subministraments, manteniments, reparacions, impostos, etc.).
Actualització de les rendes aplicant els augments que corresponguin.
Seguiment exhaustiu de la morositat, informant en tot moment els propietaris de qualsevol imprevist que pugui succeir.
Gestió d’ingrés o devolució de fiances a l’organisme corresponent.

Administrativa: Confecció de les liquidacions periòdiques, gestió d’impostos (IVA, IRPF, Mod. 184, 347), control de la correspondència de les comunitats que afecten els propietaris, tramitació d’incidències amb els llogaters, tramitacions amb les companyies asseguradores i subministradores i tot allò que afecti o pugui afectar als clients.

Atenció personal

Directa: Integrat per un cap d’àrea, un cap de departament comercial amb un taxador i dos comercials, oficial i auxiliar, i telefonista/recepció.

Immediata: Quaranta anys al mercat immobiliari gestionant lloguers, formalitzant contractes, traspassos i compravendes.

Formació: L’equip humà rep una constant formació per tal d’adaptar-se als canvis normatius, les modificacions dels sistemes de treball i les noves tecnologies que afecten el nostre entorn de treball.