Política de privadesa

Per tal d’aplicar la màxima transparència en els tractaments de dades que fa Finques Martell Lloguers, SL, en el marc de la gestió www.finquesmartell.com i de la prestació dels serveis contractats, publiquem la informació següent:

Finques Martell Lloguers, SL, amb domicili comercial al carrer Independència, 307 baixos de Barcelona, ​​08026 de Barcelona, ​​és el Responsable del tractament de les dades personals de l’usuari o interessat, i us informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposa la normativa vigent en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (GDPR) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades , per la qual cosa us facilita la següent informació del tractament:

Legitimació del tractament

Finques Martell Lloguers, SL i Finques Martell Communitats, SL estan legitimades pel tractament de les dades dels interessats o usuaris, per la relació contractual que regula la prestació de serveis que ofereixen i pel consentiment exprés donat, de facilitar les seves dades per a les finalitats anteriorment relacionades.
En cas que l’usuari o interessat no faciliti les vostres dades o es negui el tractament no es podrà oferir el servei o enviar les comunicacions.

Comunicació de les dades

Per donar compliment a les finalitats de tractament abans indicades, Finques Martell Lloguers, SL, pel que fa al tractament amb la finalitat de la gestió de comunitats de propietaris, les dades facilitades seran cedides a Finques Martell Communitats, SL per oferir el correcte servei. Igualment, en cas que sigui necessari per a la prestació de serveis de suport o manteniment que requereixin les finalitats dels tractaments, es facilitarien les dades de contacte dels interessats als proveïdors de serveis i contractistes amb què es mantingui una col·laboració , estant identificats prèviament a la comunicació de dades.

Finalitat del tractament

Les dades facilitades per l’usuari o interessat s’utilitzaran per realitzar les operacions previstes dins l’àmbit legal aplicable:

Finques Martell Communitats, SL: administració de comunitats de propietaris d’acord amb la normativa vigent aplicable, tramitar actuacions, encàrrecs, sol·licituds o reclamacions de qualsevol tipus davant d’organismes oficials o tercers, que s’inclogui a la gestió de l’administració de la finca ia petició de la Comunitat de propietaris a la figura del seu representant o dels acords de comunitat, remissió de comunicacions comercials publicitàries per e-mail, SMS, MMS, comunitats i xarxes socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials i relacionades sobre els seus productes i serveis, o dels seus col·laboradors o proveïdors amb què aquest hagi assolit algun acord de col·laboració.

Finques Martell Lloguers, SL: gestió dels encàrrecs de lloguer i compravenda d’immobles, i mantenir una relació comercial amb l’Usuari, tramesa de comunicacions comercials publicitàries per correu electrònic, SMS, MMS, comunitats i xarxes socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti fer comunicacions comercials. Aquestes comunicacions seran realitzades i relacionades sobre els seus productes i serveis, o dels seus col·laboradors o proveïdors amb què aquest hagi assolit algun acord de col·laboració.

Criteris de conservació de les dades

Les dades es conservaran mentre es mantingui la relació contractual de prestació de serveis i per aquell temps que la normativa comptable -Fiscal aplicable estableixi.
Es donaran de baixa quan es manifesti de manera expressa que no hi ha un interès per mantenir les dades per donar compliment a alguna de les finalitats del tractament, i quan ja no sigui necessària per a aquest fi.
Les dades, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la pseudonimització de les dades o la destrucció total de les mateixes.

Drets que assisteixen a l’Usuari

  • Dret d’accés, rectificació, supressió de les vostres dades i de la limitació o oposició al vostre tractament.
  • Dret a la portabilitat de les vostres dades
  • Dret a presentar una reclamació davant de l’autoritat de control (agpd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

Dades de contacte per exercir els seus drets:

  • Adreça postal: Finques Martell Lloguers, SL c/ Independència 307 08026 Barcelona
  • Correu electrònic: direccio@fmartell-lloguers.com
  • Indicar quin dret es vol exercir i identificar-se de manera fefaent.

Informació Addicional

MESURES DE SEGURETAT. De conformitat amb el que disposa la normativa vigent en protecció de dades personals, Finques Martell Lloguers, SL està complint amb totes les disposicions de les normatives del RGPD, per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits a l’article 5 del RGPD, els que són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequats, pertinents i limitats a allò que és necessari en relació amb els fins per als quals són tractats.
Finques Martell Lloguers, SL garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableix el RGPD, per protegir els drets i llibertats dels Usuaris i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.