Quines són les mesures d’aplicació immediata de la nova llei d’habitatge?

La nova llei d’habitatge introdueix  moltes novetats  al sector immobiliari , a Finques Martell t’expliquem quins són els primers canvis que has de conèixer perquè són d’aplicació immediata:

 • HONORARIS CONTRACTES: Les despeses de gestió immobiliària i els de formalització del contracte seran sempre a càrrec del propietari (sigui persona física o jurídica).
 • DEFINICIÓ GRAN TENIDOR: Són GRANS TENIDORS a efectes de la “Ley de la Vivienda”:
  • Persones físiques o jurídiques titulars de més de 10 IMMOBLES d’ÚS RESIDENCIAL, exclosos garatges i trasters.
  • O bé que siguin propietaris d’una SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA de més de 1.500 m²

També disposa que les Comunitats Autònomes podran disminuir la consideració de Gran Tenidor a propietaris de 5 o més habitatges en les zones que hagin estat declarades tenses.

 • ACTUALITZACIÓ DE LA RENDA: (contractes LAU 1994)
  • Fins al 31/12/2023: limitació de l’increment màxim 2 %
  • De l’1/1/2024 fins al 31/12/2024: limitació de l’increment màxim 3 %
  • A partir de l’any 2025: en base nou índex de revisió que farà l’Instituto Nacional de Estadística.
 • DURADA I PRÒRROGUES DELS CONTRACTES:
  • Quan el propietari és GRAN o PETIT TENIDOR,  i l’habitatge està en una zona tensa, s’estableix pròrroga extraordinària obligatòria de TRES ANYS més, si la sol·licita l’arrendatari (aplicable a partir de la declaració de zona de mercat tensionat).
  • Quan el propietari és GRAN TENIDOR, si l’arrendatari és vulnerable, amb independència de si el pis està en zona tensa o no, s’estableix una nova pròrroga extraordinària d’UN ANY més,  si la sol·licita l’arrendatari.
  • En la resta de supòsits, segueix vigent la regulació actual de la LAU:
 • DESNONAMENTS: A partir d’ara amb la demanda s’haurà d’especificar:
  • Si el pis és l’habitatge habitual de l’arrendatari o ocupant.
  • Si el propietari és o no Gran Tenidor.
  • Si no és gran tenidor, haurà d’adjuntar Certificat del Registre de la Propietat que acrediti les finques que consten a nom seu.
  • Si és Gran Tenidor haurà d’acreditar si l’arrendatari està o no en situació de vulnerabilitat econòmica.
  • Si el propietari és gran tenidor i el llogater està en situació de vulnerabilitat, s’haurà d’acreditar que prèviament s’ha intentat un procediment de conciliació o intermediació (aquest procediment no està regulat ni existeix actualment).

Com veus, aquesta nova llei redefineix moltes normes del mercat. Per aquest motiu, ara més que mai, és recomanable comptar amb l’assessorament d’un administrador de finques i així evitar-te cometre errors per desconeixement, que et poden causar problemes en el futur.

1 comentario en «Quines són les mesures d’aplicació immediata de la nova llei d’habitatge?»

Los comentarios están cerrados.