Com afecta la limitació de l’actualització de la renda al 2% als contractes de lloguer

El 29 de març de l’any passat, el Consell de Ministres va aprovar el RD Llei 6/2022 en resposta a les conseqüències econòmiques i social de la Guerra d’Ucraïna, amb un paquet de mesures que durarien fins al 31 de desembre de 2022, i en què s’incloïen mesures entre les quals es trobava desvinculació dels lloguers de l’IPC. Una mesura que s’allargarà durant un any més, fins al desembre del 2023.

Finques Martell us expliquem en què consisteix exactament la limitació de l’IPC al 2% en els contractes de lloguer.

Com que l’IPC ha estat pujant per causa de la inflació i es preveu que continuï incrementant-se, el Govern ha volgut pal·liar-ne els efectes en els residents d’Espanya. Entre les mesures adoptades, una de les més destacades va encaminada principalment a limitar la pujada de les despeses. Per això, a més de la pròrroga dels tres mesos de finals de maig de l’any passat, al novembre es va votar a favor de prorrogar la mesura de limitar al 2%  la pujada del lloguer durant un any més.

No obstant això, és important saber que sí que està permès aplicar una actualització de renda per sobre del 2%, sempre que les dues parts estiguin d’acord. Només en cas que no s’arribi a un acord entre propietari i arrendatari, el màxim aplicable serà d’un 2%.

Aquest nou límit establert per al lloguer va entrar en vigor des de l’1 d’abril de 2022 i s’acabarà el 31 de desembre de 2023, afectant tots els llogaters que hagin d’actualitzar la renda durant aquest període de temps i sent aplicable tant per a propietaris particulars com per a grans tenidors.

Convé destacar que els grans tenidors tenen prohibit pactar un increment superior al 2% mentre que els particulars sí que ho tenen permès (encara que no sigui l’habitual, és possible fer-ho si hi ha acord entre les parts, tal com acabem de comentar). D’altra banda, els contractes de “renta antiga” no estan afectats, aquesta mesura només s’aplica a contractes signats des de l’entrada en vigor de la Llei d’Arrendaments Urbans del 94.

Així mateix, aquest límit afecta en cas que siguin habitatges habituals, ja que si són segones residències, contractes de temporada o locals, no s’aplica aquesta mesura, així com tampoc és aplicable als contractes renovats per tàcita reconducció, atès que es regeixen pel Codi Civil.

Tanmateix, encara que sembla que la pujada de la inflació i dels preus afecta molt més l’inquilí, el propietari es pot veure perjudicat, ja que el cost de vida continua augmentant i deixarà de percebre aquesta quantitat que s’estipulava en aquesta variació, mentre que les despeses directes de l’habitatge, amb tota probabilitat, continuaran incrementant-se.