Els fons Next Generation per a comunitats de veïns. Com i per què es poden demanar?

Dins dels ajuts europeus Fons Next Generation, al voltant de 3.400 milions d’euros es destinaran íntegrament a la rehabilitació d’habitatges, una mesura que s’engloba dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, amb una partida destinada a rehabilitació residencial i habitatge social.

Finques Martell us expliquem com i per a què es poden demanar els Fons Next Generation per a les comunitats de veïns.

En concret, aquests Fons Next Generation en comunitats de propietaris s’han de destinar a realitzar obres de rehabilitació que contribueixin a millorar l’eficiència energètica, incloent-hi la implantació de fonts d’energies renovables, ja que l’objectiu principal és modernitzar el parc urbà per reduir el consum energètic i disminuir la quantitat d’emissions contaminants que van a parar a l’atmosfera.

Dins les diferents actuacions que es poden realitzar amb els Fons Next Generation en una comunitat, s’hi inclouen:

➔ Millora de l’aïllament: de façanes, patis, mitjaneres o cobertes, així com renovació de la fusteria, és a dir, substituir les finestres i/o les balconeres per unes de noves amb trencament de pont tèrmic i amb vidre doble de baixa emissió.

➔ Renovació de les instal·lacions:

◆ De calderes estanques per calderes de condensació

◆ Substitució de sistemes d’ACS i climatització per aerotèrmia.

◆ Instal·lació de plaques solars per a ACS

◆ Instal·lació de plaques fotovoltaiques per a aerotèrmia

Les quanties de la subvenció dels ajuts dels Fons Next Generation que serviran per finançar obres i reformes a les comunitats de propietaris poden ser de fins a un 40%, si s’aconsegueix una reducció del consum entre el 30 i el 45%, d’un 65% si se’n redueix el consum entre un 45 i un 60%. Fins a un 80% de subvenció en cas de reduir-ne el consum més d’un 60%.

Per poder sol·licitar aquests ajuts cal comptar amb un projecte per part d’un tècnic que estableixi que les millores proposades aconseguiran aquesta reducció del consum energètic, i aquests són els passos a seguir:

  1. Realitzar la Inspecció Tècnica de l’Edifici (ITE).
  2. Redactar el Llibre de l’Edifici, en què s’inclogui el certificat energètic d’aquest.
  3. Redactar el projecte tècnic per poder rehabilitar l’edifici.
  4. Realitzar les obres de rehabilitació de l’edifici.

Tant el pas 2 com el pas 3 estan subvencionats al 100%, sense obligació d’executar les obres, mentre que el darrer pas serà el que se subvencioni parcialment. Així mateix, és important saber els temps, tenint en compte que per al pas 1, 2 i 3, el termini serà fins al 30 de juny del 2023 i el termini d’execució de les obres serà fins al 30 de juny del 2026

Es tracta d’una oportunitat per poder obtenir subvencions excepcionals, en què es pot aconseguir una amortització a mig termini, entre 5 i 10 anys, de la reducció de l’import als rebuts dels subministraments, tenint en compte que la renta en aquest cas desgrava. En definitiva, es tracta de complir l’objectiu 2030 per part de la Unió Europea de reduir les emissions de CO2 almenys en un 55%, amb l’horitzó d’una reducció del 100% per al 2050.

Per conèixer quines són les millores més adequades per a la teva comunitat de propietaris, el millor és recórrer a la figura de l’Administrador, perquè assessori la Comunitat i contacti amb un agent rehabilitador. Cal un professional  que pugui encarregar-se de plantejar i explicar als propietaris què és el que tenen i què és el que poden aconseguir, a més s’encarregarà del procés de sol·licitud de l’ajuda o subvenció i tramitarà tot el que és necessari per aconseguir el finançament.