Europa limitarà la venda d’habitatges que no compleixin la Directiva d’Eficiència Energètica per al 2030

La Unió Europea (UE) ha anunciat plans per limitar la venda d’habitatges que no compleixin la Directiva d’Eficiència Energètica per a l’any 2030. Aquesta mesura és part dels esforços de la UE per combatre el canvi climàtic i reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle al sector de la construcció.

Finques Martell t’expliquem en què consisteix aquesta normativa i quines són les conseqüències.

La Directiva d’Eficiència Energètica de la UE, que va ser adoptada el 2010 i actualitzada el 2018, té com a objectiu millorar l’eficiència energètica dels edificis a Europa i estableix uns requisits mínims que han de complir els edificis nous i existents, així com l’obligació de realitzar millores energètiques als edificis existents quan sigui econòmicament viable. La directiva també estableix un marc per a la certificació energètica dels edificis i promou l’ús de fonts d’energia renovable en aquests.

No obstant això, malgrat els esforços realitzats fins ara, moltes construccions europees encara no compleixen els requisits d’eficiència energètica establerts a la directiva. Per tant, l’organisme  ha decidit prendre mesures addicionals per accelerar la transició cap a edificis més eficients des del punt de vista energètic.

Una de les mesures proposades és limitar la venda d’habitatges que no compleixin els requisits d’eficiència energètica a partir del 2030. Això significa que els immobles que no compleixin els requisits, estaran afectats per restriccions a l’hora de vendre’s. Aquest fet  podria implicar que els propietaris es veiessin obligats a  dur a terme millores energètiques abans de vendre l’habitatge, o la impossibilitat de vendre’l fins que es compleixin els requisits establerts.

La mesura té com a objectiu fomentar la inversió en millores d’eficiència energètica als edificis existents i accelerar la transició cap a un parc d’habitatges més sostenible a Europa, ja que s’espera que això contribueixi a la reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle al sector de la construcció i ajudi a assolir els objectius de la UE en matèria de canvi climàtic.

A més de limitar la venda d’habitatges ineficients des del punt de vista energètic, la UE també promou altres mesures com ara incloure la promoció de la renovació d’edificis existents per millorar-ne l’eficiència energètica, la promoció de la inversió en tecnologies d’energia renovable als edificis, i la millora de la certificació energètica dels edificis per fer-la més precisa i fiable.

La limitació de la venda d’habitatges també té implicacions econòmiques. D’una banda, podria augmentar el cost de venda d’aquest tipus d’habitatges, ja que els propietaris haurien de fer millores energètiques abans de poder-les vendre. D’altra banda, també podria impulsar la demanda d’habitatges eficients des del punt de vista energètic, cosa que podria tenir un impacte positiu a la indústria de la construcció i a l’economia en general. La demanda de materials i serveis relacionats amb l’eficiència energètica, com ara la instal·lació d’aïllament tèrmic, sistemes de calefacció i refrigeració eficients, panells solars i altres elements, podria augmentar, generant ocupació i oportunitats de negoci al sector.

A més, la millora energètica dels edificis pot tenir beneficis a llarg termini per als propietaris i els ocupants dels habitatges. Un edifici més eficient generalment té costos d’energia més baixos, cosa que es pot veure reflectida en estalvis a les factures a llarg termini. També pot augmentar el valor de la propietat, ja que els compradors potencials poden estar disposats a pagar més per un habitatge amb més eficiència energètica, especialment en un context on la sostenibilitat i la consciència ambiental són cada vegada més importants per als compradors.

Tot i això, també hi ha preocupacions i desafiaments associats amb la limitació de la venda d’habitatges ineficients. Alguns propietaris poden experimentar dificultats per finançar les millores energètiques necessàries abans de poder vendre les seves propietats, cosa que podria crear barreres econòmiques per al compliment de les regulacions. A més, hi podria haver desafiaments en termes de capacitat i recursos per dur a terme les millores energètiques necessàries en un termini determinat, especialment per a propietaris amb menys recursos o propietats de menys valor.

Per abordar aquests desafiaments, és important que els governs i les autoritats pertinents brindin suport i recursos adequats als propietaris i ocupants d’habitatges, especialment a aquells amb dificultats econòmiques. Mesures com ara incloure incentius financers, programes de finançament accessibles, assessorament tècnic i capacitació i altres mecanismes de suport per facilitar la transició cap a habitatges més eficients seran cada cop més necessàries.

A més, la implementació d’aquesta mesura requerirà una col·laboració estreta entre els governs, els organismes reguladors, els professionals de la construcció i la indústria immobiliària. Cal establir mecanismes de seguiment i compliment efectius per a garantir que es compleixin les regulacions i s’aconsegueixin els objectius d’eficiència energètica establerts. També serà important garantir la disponibilitat d’informació clara i accessible per als propietaris i compradors d’habitatges sobre els requisits d’eficiència energètica i els beneficis associats.

A Finques Martell ens mantindrem informats de totes les noves normatives per poder assessorar-te en aquest àmbit sempre que ho necessitis. Quan tinguis dubtes, recorda que pots comptar amb nosaltres.