Guia pas a pas per vendre un habitatge heretat

El procés de venda d’un habitatge sol ser complicat, si a això hi afegim el fet que l’habitatge sigui heretat pot ser una operació una mica més complicada, sobretot quan hi ha diversos hereus i algun s’oposa a la venda. En qualsevol cas, abans de vendre l’immoble cal fer una sèrie de tràmits.

Finques Martell us expliquem pas a pas com vendre un habitatge heretat.

Tramitar l’herència de l’habitatge

Abans de posar en venda l’habitatge heretat cal fer tots els tràmits de procés d’acceptació de l’herència per fer-ho, cal seguir aquests passos:

Reunir els documents: certificat de defunció, certificat de darreres voluntats i la còpia autoritzada del testament en cas que n’hi hagi.

Acceptar l’herència: en aquest cas es poden donar dos supòsits:

Si hi ha testament: es fan inventari deutes del difunt incloent-hi la dada de l’habitatge i se signa l’escriptura de partició o quadern particional si només hi ha un hereu només cal redactar un document d’acceptació de l’herència i que el notari legitimi la signatura.

Si no hi ha testament dos punts en notari, haurà de determinar qui són els hereus segons la llei aportant documents com el llibre de família o certificat de naixement o matrimoni i després cal signar l’acta de declaració d’hereus i l’escriptura de partició de l’herència o quadern particional.

Pagar els impostos: un cop acceptada l’herència cal pagar l’impost de successions i donacions i la plusvàlua municipal

Tramitar la venda de l’habitatge

Per poder tramitar la venda de l’habitatge cal inscriure l’immoble en el Registre de la Propietat i a partir d’aquest moment es pot vendre l’habitatge.

Sempre és recomanable buscar assessorament d’un expert immobiliari tant perquè ens ajudin a tramitar l’herència com per ajudar-nos a vendre l’immoble per evitar maldecaps i sobretot en cas que no hi hagi acord entre els hereus.

Així mateix, cal considerar que un cop venuda l’habitatge heretat caldrà fer el pagament dels impostos corresponents: IRPF i plusvàlua municipal.