Locals convertits en habitatges: com convertir un local en habitatge

La tendència dels locals convertits en habitatges ha guanyat popularitat en els darrers anys, oferint una alternativa única per a aquells que busquen una llar fora del comú. Aquest fenomen no sols proporciona solucions creatives a l’escassetat d’habitatges, sinó que també revitalitza àrees urbanes.

En aquest article, explorarem què implica convertir un local en un habitatge, com determinar la viabilitat del canvi i els requisits essencials per dur a terme aquesta transformació.

Taula de continguts

 1. Què són els locals convertits en habitatges?
 2. Com saber si puc convertir un local comercial a casa?
 3. Requisits indispensables per convertir un local en habitatge
 4. Què passa si llogo un local com a vivenda?
 5. Preguntes freqüents (FAQ’s)

Punts clau

 • La conversió de locals comercials en habitatges ofereix una oportunitat única per fusionar la funcionalitat residencial amb la singularitat d’espais comercials, permetent una expressió creativa a l’arquitectura i el disseny.
 • Abans d’embarcar-se en la conversió, és crucial avaluar normatives locals, infraestructura, distribució de l’espai i complir requisits essencials com permisos, condicionament tèrmic i acústic, assegurant així l’habitabilitat i la seguretat en la transformació de locals a habitatges.

Què són els locals convertits en habitatges?

Els locals convertits en habitatges són espais originalment dissenyats per a fins comercials que han estat adaptats per a ús residencial. Això pot incloure antigues botigues, oficines, tallers o magatzems.

La transformació cerca fusionar la funcionalitat d’un habitatge amb el caràcter únic d’aquests locals, creant espais sovint sorprenents. En convertir un local en habitatge, s’obren possibilitats per a la creativitat arquitectònica i el disseny personalitzat.

Locals convertits en habitatges

Com saber si puc convertir un local comercial a casa?

Abans d’aventurar-se en la conversió d’un local en habitatge, és crucial avaluar-ne la idoneïtat. Aquí hi ha alguns punts clau a considerar:

 • Normatives i permisos: Investiga les normatives locals i els requisits de permisos per convertir un local en habitatge. Cada àrea pot tenir regles específiques que heu de complir.
 • Infraestructura: Assegureu-vos que el local tingui la infraestructura necessària per satisfer les necessitats d’un habitatge, com ara connexions elèctriques, fontaneria i sistemes de calefacció.
 • Ubicació: Avalua la ubicació del local en termes daccessibilitat, seguretat i serveis propers. Considereu si la zona és apropiada per a la vida residencial.
 • Espai i distribució: Determineu si l’espai i la distribució del local són adequats per a les vostres necessitats. Pensa com pots adaptar el disseny existent per crear àrees habitables confortables.

Requisits indispensables per convertir un local en habitatge

La conversió d’un local en vivenda implica complir certs requisits essencials per garantir l’habitabilitat i la seguretat. Aquí es presenten els elements clau:

 1. Canvi dús: És fonamental obtenir els permisos necessaris per al canvi dús del local. Això implica presentar un projecte detallat que compleixi les normatives locals i l’aprovació de les autoritats corresponents.
 2. Condicionament tèrmic i acústic: Hauràs d’assegurar-te que l’espai compleixi els estàndards d’acondicionament tèrmic i acústic per garantir la comoditat i la privadesa a l’habitatge.
 3. Instal·lacions i serveis: Assegureu-vos que el local compti amb les instal·lacions i serveis necessaris per a un habitatge, incloent banys, cuines i àrees de descans. L’adaptació d’aquests espais pot requerir feines de fontaneria i electricitat.
 4. Seguretat: Compleix les normatives de seguretat, com la instal·lació de sortides d’emergència, sistemes contra incendis i mesures de seguretat estructural.
 5. Accessibilitat: Assegureu-vos que l’habitatge sigui accessible per a persones amb discapacitats, complint les normatives d’accessibilitat .

Què passa si llogo un local com a vivenda?

Llogar un local convertit en habitatge implica responsabilitats específiques per a les dues parts. Aquí hi ha algunes consideracions importants:

 1. Contracte de lloguer : Assegureu-vos de redactar un contracte de lloguer clar i detallat que inclogui els termes i condicions específics de l’habitatge. És recomanable comptar amb lassessoria legal per garantir la validesa del contracte.
 2. Despeses i serveis: Defineix clarament qui serà responsable de les despeses associades, com a serveis públics, manteniment i reparacions. Especifica qualsevol acord addicional sobre l’ús de l’espai comercial, si n’hi ha.
 3. Zonificació: Verifica que la zonificació del local permeti l’ús residencial i assegura’t que l’arrendament compleixi les normatives locals.
 4. Assegurament: Tant el propietari com l’inquilí s’han d’assegurar de tenir l’assegurança adequada per cobrir possibles danys o pèrdues.

Finques Martell

Preguntes freqüents (FAQ’s)

Què és el canvi dús de local a habitatge?

El canvi dús de local a habitatge consisteix a convertir un local comercial en un habitatge habitable i aconseguir els documents legals que així ho acreditin.

Quins són els requisits per convertir un local en vivenda?

Entre els requisits per convertir un local en habitatge hi ha l’obtenció de la cèdula d’habitabilitat, el compliment de la normativa d’habitabilitat i l’aprovació del projecte tècnic per part de les autoritats competents.

És necessari obtenir la llicència de primera ocupació en convertir un local en habitatge?

Sí, cal obtenir la llicència de primera ocupació per poder habitar legalment l’habitatge convertit a partir d’un local.

Quin és el segon pas a fer després d’obtenir la llicència de primera ocupació?

Un cop obtinguda la llicència de primera ocupació, el pas següent és comprovar la viabilitat del projecte i realitzar les modificacions necessàries per adaptar l’espai als requisits d’habitabilitat i seguretat.

Es poden obtenir hipoteques específiques per a la conversió de locals comercials a habitatges?

Sí, algunes entitats bancàries ofereixen hipoteques específiques per a la conversió de locals comercials en habitatges, sempre que el projecte compleixi els requisits establerts.

Quina és la limitació de vivendes per hectàrea en convertir locals en vivendes?

La limitació d’habitatges per hectàrea en convertir locals en habitatges varia depenent de la normativa urbanística de cada comunitat, per això és important consultar les regulacions locals abans d’iniciar el procés de conversió.

Per consultes pots comunicar-te amb FINQUES MARTELL a: central@fmartell-comunitats.com.

Connecta amb FINQUES MARTELL: