Novetats a les comunitats de propietaris respecte a la Prevenció de Riscos Laborals

La Llei 31/95 de Prevenció de Riscos Laborals (PRL) té com a objectiu procurar la seguretat i salut de tots els treballadors, tant propis com aliens, i és d’obligat compliment per a les empreses i autònoms. Fins ara, atès que les comunitats de propietaris sense treballadors no havien estat  considerades “centre de treball”, no existia aquesta obligació específica en matèria de prevenció de riscos.

Finques Martell t’expliquem quines són les novetats a les comunitats de propietaris pel que fa a la prevenció de riscos laborals.

L’aplicació de l’art. 7 del Real Decret 171/2004 s’ha vist reforçat per la recent sentència del Tribunal Suprem del 27 de maig del 2022,  i les comunitats de propietaris, encara que no tinguin treballadors, han d’ostentar un deure de vigilància de la prestació de serveis dels autònoms o empreses que realitzin qualsevol tipus de treball a la finca.

La sentència del Tribunal Suprem ha canviat l’anterior criteri quan ha condemnant una comunitat de propietaris sense treballadors, a ser responsable solidària dels deutes de la subcontracta d’un conserge que treballa a temps complert per a aquesta comunitat, per considerar-la ‘empresa’. És  per això que a partir d’ara es recomana que totes les comunitats de propietaris contemplin la possibilitat d’acordar realitzar activitats preventives bàsiques que incloguin l’avaluació de riscos i la planificació preventiva de la finca, amb l’objectiu de lliurar aquesta informació a qualsevol empresa subcontractada (servei de neteja o de manteniment de l’ascensor, etc.) per complir l’obligació establerta a l’article 24.3 de la PRL de coordinació d’activitats empresarials.

Davant la complexitat del compliment d’aquesta llei, des del Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona, es recomana buscar assessorament en empreses especialitzades en prevenció de riscos laborals, acreditades per l’autoritat local territorial.

Finques Martell estem especialitzats en la gestió de comunitats de propietaris i els nostres professionals estan completament actualitzats pel que fa a les noves normatives, per poder determinar quins són els aspectes que afecten cadascuna de les comunitats de manera personalitzada i individualitzada, oferint informacions i actuacions per a garantir el compliment de la llei i la seguretat de l’edifici.

1 comentari a “Novetats a les comunitats de propietaris respecte a la Prevenció de Riscos Laborals”

Els comentaris estan tancats.