L’hivern s’acosta: Com tenir cura de la teva comunitat de propietaris

L’hivern pot ser una temporada desafiant per a les comunitats de propietaris, ja que el mal temps i les temperatures baixes poden donar lloc a una sèrie de problemes i preocupacions. A Finques Martell us oferim alguns consells sobre com tenir cura de la vostra comunitat de propietaris durant l’hivern i mantenir les instal·lacions en òptimes condicions.

➔ Planificació pressupostària

Abans de l’arribada de l’hivern, és important tenir un pressupost adequat per fer front a les necessitats de manteniment i neteja, que inclogui la contractació de serveis d’eliminació de neu i gel, reparacions de calefacció i altres despeses relacionades amb l’hivern.

➔ Eliminació de neu i gel

L’acumulació de neu i gel a les àrees comunes, com ara entrades i estacionaments, pot ser perillosa. Cal assegurar-vos de tenir un pla per eliminar la neu i el gel de manera oportuna, ja sigui mitjançant la contractació d’un servei professional o l’assignació d’aquesta tasca a un membre de la comunitat.

➔ Calefacció i aïllament

És primordial verificar que els sistemes de calefacció estiguin funcionant correctament i que els edificis estiguin ben aïllats per conservar la calor. El manteniment preventiu és essencial per evitar problemes de calefacció a l’hivern.

➔ Canonades i fontaneria

Les canonades congelades poden causar danys costosos, per això cal comprovar que les canonades estiguin aïllades i protegides. A més, és fonamental fer un manteniment adequat del sistema de fontaneria per prevenir fuites i trencaments.

➔ Comunicació efectiva

És molt útil mantenir una comunicació oberta amb els propietaris a través de butlletins, correus electrònics o xarxes socials per mantenir-los informats sobre temes importants de la comunitat, com el manteniment d’hivern, les dates de reunions i qualsevol altre assumpte rellevant.

➔ Revisió d’assegurances

També convé verificar que la comunitat de propietaris tingui una assegurança adequada que cobreixi possibles danys hivernals, com ara la caiguda d’arbres a causa de la neu o danys per aigua causats per canonades congelades.

➔ Manteniment d’àrees verdes

Tot i que l’hivern pot fer que les àrees verdes de la comunitat entrin en un estat d’inactivitat, encara cal dur a terme un manteniment bàsic, com ara retallar arbres, podar arbustos i eliminar les fulles caigudes. També es pot considerar la sembra de plantes d’hivern resistents que afegeixin color i vida a la comunitat.

➔ Inspecció de teulades i canonades

Les acumulacions de neu i gel a les teulades poden ser perjudicials, per evitar-ho, cal inspeccionar regularment les teulades i assegurar-se que les canonades estiguin nets per evitar problemes de filtracions i desbordaments d’aigua.

➔ Il·luminació adequada

Els dies són més curts a l’hivern, cosa que fa que la il·luminació en àrees comunes sigui encara més important, per tant, tots els llums exteriors han d’estar funcionant correctament i cal considerar la possibilitat d’actualitzar una il·luminació LED més eficient en termes energètics .

➔ Prevenció de la formació de gel a balcons i escales

El gel acumulat a balcons i escales pot ser perillós. Col·loca catifes antilliscants, utilitza sal per fondre el gel i col·loca senyals d’advertiment per mantenir els propietaris segurs.

➔ Neteja regular

Durant l’hivern, també cal fer una neteja regular de les àrees comunes, incloent passadissos, garatges i espais d’emmagatzematge, ja que ajuda a mantenir la comunitat en bon estat i a prevenir danys a la propietat.

➔ Equips d’emergència

És important assegurar-se que hi hagi equips d’emergència disponibles a la comunitat, com ara extintors i farmacioles de primers auxilis, i que els propietaris sàpiguen on són.

➔ Respecte de les normatives locals

Conèixer i respectar les normatives locals relacionades amb el manteniment i la seguretat a l’hivern garanteix que la comunitat compleixi els requisits legals i estigui preparada per afrontar qualsevol eventualitat.

La cura duna comunitat de propietaris durant l’hivern és essencial per garantir la seguretat i la comoditat dels seus residents. La planificació, el manteniment preventiu i la comunicació efectiva són claus per mantenir una comunitat de propietaris en bon estat durant la temporada hivernal.

Feu un comentari