Què és l’avalloguer? Cobertura per a llogater i arrendador

En un món on el lloguer d’habitatges és cada cop més comú, sorgeix una pregunta clau: com garantir seguretat tant per a llogaters com per a propietaris? Aquí entra en joc l’avalloguer, una solució innovadora que està guanyant popularitat a Espanya.

Aquest article respon a què és l’avalloguer, explorant qui se’n poden beneficiar, les cobertures que ofereix, els requisits per accedir-hi i els seus avantatges.

Taula de continguts

 • Què és l’avalloguer?
 • Com sol·licitar l’avalloguer?
 • Qui es pot beneficiar de l’avalloguer?
 • Quines cobertures ofereix l’avalloguer?
 • Quins són els requisits per accedir a l’avalloguer?
 • Quins són els avantatges de l’avalloguer?

Punts clau

 • El següent article explica què és l’avalloguer. Es tracta d’una eina que facilita l’accés al lloguer per a persones amb dificultats econòmiques i ofereix seguretat als propietaris davant d’impagaments i danys.
 • Sol·licitar l’avalloguer requereix complir amb certs requisits i presentar la documentació necessària, podent realitzar-se tant en línia com presencialment.

Què és l’avalloguer?

L’Avalloguer és un sistema de garantia de lloguer impulsat per la Generalitat de Catalunya.

El seu objectiu principal és facilitar l’accés a l’habitatge de lloguer, especialment per a aquells que troben dificultats per presentar un aval bancari tradicional. Actua com una garantia per al propietari, cobrint possibles impagaments de renda o desperfectes a l’habitatge.

què és l'avalloguer

Com sol·licitar l’avalloguer?

Per sol·licitar l’avalloguer, els interessats han de seguir un procés específic:

 1. Revisar l’Elegibilitat Abans d’iniciar el procés, és crucial assegurar-se de complir els requisits establerts, com els límits d’ingressos.
 2. Documentació Necessària: Preparar la documentació requerida, que generalment inclou identificació personal, proves d’ingressos i detalls del contracte d’arrendament.
 3. Sol·licitud Online o Presencial: Depenent de l’entitat que ofereix l’avalloguer, la sol·licitud es pot fer en línia o de manera presencial.
 4. Avaluació i Aprovació: La sol·licitud serà avaluada per l’entitat, i si es compleix amb tots els criteris, l’avalloguer serà concedit.

Qui es pot beneficiar de l’avalloguer?

L’avalloguer està dissenyat per a:

 1. Inquilins: Especialment aquells que no poden proporcionar un aval bancari.
 2. Propietaris: Que busquen una seguretat extra als seus contractes de lloguer.

Quines cobertures ofereix l’avalloguer?

L’avalloguer ofereix cobertures com:

 1. Protecció de rendes: Cobreix els impagaments de lloguer.
 2. Danys a la propietat: Assegura contra possibles danys parlats per l’inquilí.

Quins són els requisits per accedir a l’avalloguer?

Per accedir a l’avalloguer, cal complir certs requisits:

 1. Contracte de lloguer: Hi ha d’haver un contracte de lloguer formal.
 2. Límits d’ingressos L’inquilí ha de tenir ingressos que no superin un cert llindar. Aquests límits varien segons la zona:
 • Ciutat de Barcelona: No més de 1.500€ al mes.
 • Municipis de la zona A: Inclou localitats com Badalona, ​​Granollers, Hospitalet de Llobregat, Mataró, Sant Cugat del Vallès, entre d’altres, i el límit és de 1.200€ al mes.
 • Zona B: El límit és de 1.000€ al mes.
 • Zona C: S’estableix un límit de 800€ al mes.
 • Zona D: El límit és de 600 € al mes.

Aquests límits estan determinats pel Pla de l’habitatge i varien en funció dels àmbits geogràfics definits.

Quins són els avantatges de l’avalloguer?

Els principals avantatges de l’avalloguer inclouen:

 1. Accessibilitat al lloguer: Facilita l’accés a habitatges per als que tenen dificultats econòmiques.
 2. Seguretat per a propietaris: Ofereix una garantia addicional davant d’impagaments o danys.

què és l'avalloguer

Preguntes freqüents (FAQ’s)

Com es pot sol·licitar l’avalloguer?

Podeu sol·licitar l’avalloguer a través de l’organisme gestor de l’avalloguer, que a Catalunya és l’Institut Català del Sòl.

Què implica el règim de l’avalloguer?

El règim de l’avalloguer implica una cobertura per a l’arrendador en cas d’impagament de la renda o desnonament, així com la recuperació de la possessió de la finca en cas que l’arrendatari no hagi complert les obligacions.

Quins documents són necessaris per sol·licitar l’avalloguer?

Per sol·licitar l’avalloguer cal presentar el contracte íntegre de lloguer, el document de compromís de submissió al règim de l’avalloguer, i qualsevol altre requisit que estableixi l’organisme gestor de l’avalloguer.

És obligatori el registre del contracte de lloguer per accedir a l’avalloguer?

Sí, cal registrar el contracte de lloguer al registre de l’avalloguer per poder accedir a les cobertures i garanties que ofereix aquest règim a Catalunya.

Què cal fer si l’arrendatari no ha cobrat cap mensualitat de lloguer?

En cas que l’arrendatari no hagi cobrat cap mensualitat de lloguer, pot recórrer a l’avalloguer per a la gestió i la recuperació de les rendes degudes.

Què fa l’organisme gestor de l’avalloguer?

L’organisme gestor de l’avalloguer s’encarrega d’administrar les sol·licituds, gestionar les fiances, assegurar el cobrament de les rendes i fer les accions necessàries per a la recuperació de les possessions en cas d’impagament o incompliment dels contractes de lloguer que estiguin subjectes al règim del avalloguer a Catalunya.

Per consultes pots comunicar-te amb FINQUES MARTELL a: central@fmartell-comunitats.com.

Connecta amb FINQUES MARTELL:

Feu un comentari