Renovació del contracte de lloguer: una guia completa

Si estàs pensant a fer una pròrroga del contracte de lloguer per quedar-te més temps al mateix lloc, probablement t’interessarà saber en què consisteix la renovació del contracte de lloguer i quines clàusules pots modificar.

La renovació d’un contracte de lloguer és un procés comú però crucial tant per a arrendadors com per a llogaters. Aquest article proporciona una guia completa sobre com abordar la renovació del contracte d’arrendament, segueix llegint, t’ho expliquem tot.

Taula de continguts

 • Procediment de renovació del contracte de lloguer
 • Documents necessaris per a la renovació del contracte de lloguer
 • Clàusules que es poden modificar al nou contracte
 • Consells per negociar la renovació del contracte de lloguer
 • Preguntes freqüents (FAQ’s)

Punts clau

 • El procediment de renovació del contracte de lloguer implica notificació prèvia, discussió i acord mutu sobre termes com la renda, la durada i les condicions de l’immoble, sempre amb un enfocament en la negociació realista i la flexibilitat d’ambdues parts.
 • Per a una renovació efectiva i legal, es requereixen documents clau com ara el contracte original, la identificació personal, els rebuts de pagament, l’informe d’inspecció de la propietat, la proposta de renovació i els certificats de solvència econòmica.

Procediment de renovació del contracte de lloguer

El procediment de renovació comença amb la notificació de la intenció de prorrogar el contracte de lloguer. És fonamental que tant l’arrendador com l’inquilí estiguin al corrent dels terminis legals per a aquesta notificació. Habitualment s’estableix un període d’avís previ abans de la data de venciment del contracte actual.

Quan les dues parts estan d’acord a procedir amb la renovació, es discuteixen els termes del nou contracte. Si es pacta una pròrroga, les clàusules del contracte es mantindran, si el que es fa és fer un nou contracte, això pot implicar la renegociació de certes clàusules, com ara l’import de la renda o la durada del nou període d’arrendament. És important tenir en compte que qualsevol canvi al contracte ha de ser consensuat i formalitzat per escrit.

Documents necessaris per a la renovació del contracte de lloguer

 • Contracte de Lloguer Original: És fonamental tenir una còpia del contracte vigent per referenciar els termes actuals.
 • Documents d’identitat: Tant l’arrendador com l’inquilí han de presentar els documents d’identificació, com ara el DNI o el passaport.
 • Informe d’Inspecció de la Propietat: En cas d’haver realitzat millores o canvis a la propietat, un informe detallat pot ser necessari.
 • Proposta de Renovació: Un document que detalla els nous termes proposats per al contracte, incloent-hi qualsevol canvi en la renda, durada del contracte, etc.
 • Certificats de Solvència Econòmica: Pot ser requerit per demostrar la capacitat de pagament de l’inquilí.

Clàusules que es poden modificar al nou contracte

Renda mensual

La renda mensual és, potser, la clàusula més comunament renegociada durant una renovació. La suma pot augmentar o disminuir en funció de diversos factors, com el mercat immobiliari actual i les millores realitzades a la propietat.

Durada del contracte

La durada del contracte de lloguer també pot ser objecte de modificació. Les parts poden acordar estendre o reduir el període d’arrendament segons les vostres necessitats i preferències.

Fiança

La fiança pot ser ajustada al nou contracte. Això pot passar si, per exemple, la renda mensual ha canviat o si s’han realitzat millores significatives a la propietat.

Altres clàusules

A més de tot això, altres clàusules com les responsabilitats de manteniment, les condicions d’ús de la propietat, i les polítiques sobre mascotes i subarrendament també poden ser renegociades.

Consells per negociar la renovació del contracte de lloguer

Preparació anticipada

Investigueu el mercat per tenir una idea clara de les tarifes de lloguer actuals i les tendències a la seva àrea. Això us donarà una base sòlida per a la negociació.

Conèixer la normativa aplicable

Estar informat sobre la legislació local en matèria d’arrendaments us permetrà entendre millor els vostres drets i responsabilitats, així com els de la vostra contrapart.

Ser realista a les pretensions

Tant arrendadors com llogaters han de tenir expectatives realistes respecte a allò que poden aconseguir en la negociació. Això implica ser flexible i estar disposat a fer concessions.

Estar obert a negociar

La negociació és un procés de donar i de prendre. Mantingueu una actitud oberta i cerqueu solucions que beneficiïn ambdues parts. La comunicació clara i el respecte mutu són essencials per a una negociació amb èxit.

renovació del contracte de lloguer

Preguntes freqüents (FAQ’s)

Quines són les implicacions de pujar el preu del lloguer durant la renovació del contracte?

Si es prorroga el contracte, la renda serà la mateixa. Si es fa un nou contracte de lloguer, l’arrendador pot proposar un augment de la renda. En cas de desacord, l’inquilí pot optar per negociar o renunciar a la renovació i cercar un altre habitatge.

Quina és la diferència entre prorrogar un contracte de lloguer i signar un contracte nou?

Renovar un contracte de lloguer implica estendre el contracte existent, mantenint les condicions originals o amb canvis acordats. D’altra banda, signar un nou contracte implica iniciar un nou contracte amb termes i condicions diferents dels del contracte original.

Quan cal notificar la intenció de no renovar el contracte de lloguer segons la llei?

Segons la llei d’arrendaments urbans, la notificació de la intenció de no renovar el contracte de lloguer s’ha de fer amb un mínim de 4 mesos d’antelació en el cas de l’arrendador i 2 a l’arrendatari a finalització del període de pròrroga o venciment del contracte.

Es renoven els contractes de lloguer automàticament en finalitzar el període inicial?

Sí, en molts casos, els contractes de lloguer es renoven automàticament en finalitzar el període inicial, tret que alguna de les parts comuniqui la seva intenció de no renovar amb l’antelació requerida d’acord amb la llei.

Per consultes pots comunicar-te amb FINQUES MARTELL a: central@fmartell-comunitats.com.

Connecta amb FINQUES MARTELL:

Feu un comentari