Un carrer dedicat a recordar “l’amor etern”

Des de fa uns dies, s’estan fent obres de “pacificació” al carrer Eterna Memòria, un carrer que guarda una història d’amor amb el carrer de Joan de Peguera.

La primera notícia de la urbanització del barri de Camp de l’Arpa, data de l’any 1845. Aleshores aquest barri pertanyia al barri de Muntanya de l’antic Municipi de Sant Martí de Provençals. Aquell any es sol·licita permís a l’Ajuntament d’aquest municipi per poder construir-hi les primeres casetes. És en aquests temps que apareix el personatge de la nostra història: Maria Miquela de Borràs i de Valls.

Maria Miquela de Borràs es va casar amb en Joan Antoni de Peguera i Baillet , l’any 1829. Ell era un noble terratinent descendent d’un llinatge de cavallers i nobles de Barcelona. El 1837 quedà vídua heretant diverses finques, entre elles les que tenia al barri de Muntanya de Sant Martí de Provençals.

Finques Martell
Finques Martell

Uns anys més tard va decidir dedicar aquesta finca al seu difunt marit Joan Antoni de Peguera i l’1 de gener de 1847 va presentar una instància a l’Ajuntament de Sant Martí demanant autorització per urbanitzar aquests terrenys de l’actual Camp de l’Arpa. Va proposar l’obertura de 4 carrers amb els noms següents: Don Joan de Peguera (nom del seu difunt marit), Beat Miquel, Eterna Memòria ( en memòria del seu estimat espòs que va fer la seva felicitat) i Verge del Carme.

“…las cuatro espaciosas calles que están señaladas en el mismo, desea la exponente poderlas denominar, la nº 1 de Don Juan de Peguera, la nº 2 del Beato Miguel, la nº 3 de la Virgen del Carmen y la nº 4 de Eterna Memoria para pagar de este modo un justo tributo a la de su difunto Esposo que hizo su felicidad…”

Aquests carrers actualment reben els noms de : Joan de Peguera (abans Don Juan de Peguera), el primer; Coll i Vehí , el segon; Freser, el tercer i l’únic que manté exactament el mateix nom és el d’Eterna Memòria, que correspon a l’últim tram de l’actual carrer Muntanya