Vendre un pis amb llogater: Com vendre una casa llogada

Estàs pensant a vendre el teu pis? Vols treure el benefici més gran al teu habitatge? Però hi ha un inconvenient… Tens la casa llogada. Si estàs pensant en vendre el teu pis amb llogater, queda’t i et resoldrem tots els dubtes.

La venda d’una propietat que té llogaters pot ser un procés complicat, ple de desafiaments legals i logístics. És essencial conèixer els teus drets i obligacions abans de vendre un pis amb llogater.

Es pot vendre un pis llogat?

Una de les primeres preguntes que els propietaris es fan és si és legal vendre un pis on ja viu algú. La llei d’arrendaments urbans estableix les regles i les regulacions que regeixen els contractes a Espanya. Aquesta llei determina que sí que és legal vendre un pis amb llogater, però has de complir certes normes abans de fer-ho:

Pas Descripció
Revisar el contracte d’arrendament Conéixer els termes vigents, incloent-hi durada i clàusules de rescissió.
Notificar a l’Inquilí Informar per escrit sobre la intenció de vendre, respectant els terminis legals.
Respectar el Dret de Tanteig i Retracte Permetre a l’inquilí l’opció de comprar la propietat abans de tercers, si escau.
Complir les lleis locals Seguir les normatives específiques d’arrendament i venda a la teva regió.
Preparar la Documentació Tenir llestos tots els documents legals necessaris per a la venda.
Valoració de la propietat Considereu com la presència d’un llogater afecta el valor de mercat de la propietat.
Assessoria Legal i Professional Buscar lajuda dun advocat especialitzat i un agent immobiliari experimentat.

vendre un pis amb llogater

Consells per Vendre un Pis amb Inquilí

Ser Transparent amb l’Inquilí

Informar l’inquilí sobre la venda i mantenir una comunicació oberta.

Respectar els Drets de l’Inquilí

Complir totes les lleis i regulacions vigents.

Comptar amb un Bon Agent Immobiliari

Escollir un professional amb experiència en aquest tipus de vendes facilitarà el procés.

Passos a Seguir per Vendre un Pis amb Inquilí

Un cop s’ha notificat a l’inquilí de la venda, si ell no té dret a compra o no vol adquirir l’habitatge, aquests són els passos següents a seguir en el procediment:

  1. Avaluar la situació actual: comprendre els termes del contracte d’arrendament.
  2. Preparar l’habitatge per a la venda: Assegurar que l’habitatge estigui en bones condicions.
  3. Trobar un Comprador: Cercar algú interessat a comprar amb llogater.
  4. Negociar la Venta: Acordar términos que beneficien a todas las partes.
  5. Formalitzar la Venda: Realitzar els tràmits legals necessaris.

vendre pis amb llogater

Preumptes freqüents sobre com vendre un pis amb llogater (FAQ’s)

P: Quines són les claus per vendre un pis amb llogater?

R: Algunes claus per vendre un pis amb llogater són notificar a l’inquilí la venda amb anticipació, respectar el contracte d’arrendament i oferir facilitats perquè l’inquilí pugui abandonar l’immoble si cal.

P: Es pot fer fora l’inquilí si vull vendre el meu pis llogat?

R: No es pot fer fora l’inquilí de manera unilateral si vols vendre el teu pis llogat. L’inquilí té dret a romandre a l’habitatge fins que s’acabi el contracte d’arrendament.

P: Què he de fer per notificar a l’inquilí la venda del pis?

R: Para notificar al inquilino la venta del piso, debes enviar una comunicación escrita informando sobre tus intenciones de vender la vivienda. Això s’ha de fer almenys amb 30 dies d’antelació.

P: Què passa si el llogater no vol deixar la vivenda?

R: Si l’inquilí no vol abandonar l’habitatge, el pots vendre igualment. Un cop formalitzada la compravenda, el nou propietari se subrogarà al contracte d’arrendament, en qualitat d’arrendador, pel temps que reste de contracte, i ho haurà de comunicar a l’inquilí

P: Puc vendre el meu pis llogat sense finalitzar el contracte?

R: Sí, pots vendre el teu pis abans que finalitzi el contracte. El nou propietari ha de ser coneixedor de la situació, respectar el contracte fins que finalitzi i informar l’inquilí de la nova situació.

P: Què passa si vull vendre el meu pis, però l’inquilí té dret de compra?

R: Si l’inquilí té dret de compra segons el contracte d’arrendament, has de complir aquest dret i oferir-li l’oportunitat d’adquirir l’habitatge abans de posar-lo a la venda per a tercers.

P: Què passa si al contracte no especifica res sobre el dret a adquisició preferent de l’inquilí?

R: Si no s’ha estipulat res sobre això, en principi, i excepte excepcions, s’entendrà que l’inquilí sí que disposa d’aquest dret.

P: Si l’inquilí no té el dret de compra preferent, he d’informar-lo igualment de les meves intencions?

R: En els casos en què s’hagi pactat la renúncia al dret d’adquisició preferent al contracte d’arrendament, l’arrendador haurà de comunicar igualment a l’inquilí la seva intenció de vendre l’habitatge amb una antelació mínima de trenta dies a la data de formalització del contracte de compravenda.

Per consultes pots comunicar-te amb FINQUES MARTELL a: central@fmartell-lloguers.com.

Connecta amb FINQUES MARTELL: